Nemoci srdce

a srdeční vady

Anatomie srdceBez srdce bychom nežili. Přesto většina z nás nezná anatomii tohoto nejdůležitějšího orgánu v lidském těle. Jak srdce pracuje? Z čeho se skládá? Zopakujte si anatomii srdce a buďte připraveni na jednání se svým lékařem.

Srdce je sval, který bývá popisován jako „pumpa“. Tím, jak se smršťuje, přečerpává krev a mj. rozhání do celého těla okysličenou krev. Srdce je uloženo za hrudní kostí a celé jeho dvě třetiny jsou umístěny v levé části. Srdce dospělého člověka váží mezi 2,3 až 3,4 kg.

Anatomie srdce

Srdce si můžeme představit jako nepravidelný dutý kužel. Srdeční sval je krytý tzv. osrdečníkem, který se dotýká bránice i plic. Srdce je složeno ze tří vrstev:

  • endokard – blána vystýlající vnitřek srdce
  • myokard – srdeční svalovina (příčně pruhovaná
  • epikard – obal na povrchu srdce

Srdce se dělí na dvě síně a dvě komory, které mezi sebou oddělují chlopně. Mezi pravou síní a pravou komorou najdeme trojcípou chlopeň, zatímco mezi levou síní a levou komorou dvojcípou chlopeň. Srdeční svalovina je vyživována věnčitými tepnami (tzv. nutritivní oběh srdce). Klíčovou součástí srdce je také aorta (srdečnice), která rozvádí okysličenou krev do tepen.

Jak srdce pracuje

Srdce pracuje na základě tzv. automacie – jde tedy o autonomní orgán, kdy podněty ke stahům vznikají přímo v srdeční svalovině. Kontrakce srdce zajišťuje tzv. převodní systém srdeční, kdy ve speciálních buňkách vznikají vzruchy, které se šíří celou srdeční svalovinou.

Srdeční cyklus se skládá ze systoly (stah) a diastoly (uvolnění – relaxace). Při diastoly teče žílami krev do pravé síně a do levé přitéká okysličená krev z plicních žil. Při systole je krev vehnána do komor a odtud je předána do aorty a do dalších tepen po celém těle. Síně a komory v srdci oddělují chlopně, které zabraňují zpětnému toku krve. Nárazy na chlopně slyšíme jako srdeční ozvy.

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář