Nemoci srdce

a srdeční vady

Bypass srdce: Rizika a výhody

Operace, při které je pacientovi proveden bypass srdce, není již nic neobvyklého. Chirurgický zákrok v oblasti srdce ale s sebou vždy nese zvýšená rizika. Jaké jsou výhody a nevýhody bypassu srdce? Kdy je vhodné k operaci přistoupit?

Srdce je životně důležitý orgán, který bývá popisován jako pumpa. Ačkoli se sám stará o to, aby se našemu tělu dostávaly živiny (rozhání do těla okysličenou krev), také sám potřebuje výživu. Srdce vyživují tzv. věnčité cévy. V případě, že dojde k zúžení nebo ucpání věnčitých cév, srdce se ocitá bez živin, což může vést k rozvoji anginy pectoris či srdečnímu infarktu. Řešením u pacientů s ucpanými nebo zúženými věnčitými cévami bývá právě bypass srdce.

Co je bypass srdce?

Bypass můžeme volně přeložit jako „obchvat“ nebo „přemostění“. Zjednodušeně jde o to, že ucpaná céva je nahrazena jinou cévou, kterou lékaři odeberou například z končetiny. Bypass srdce zlepšuje jeho prokrvení, tedy i zásobení živinami, zejména nezbytným kyslíkem. Bypass srdce lékaři doporučují především u pacientů, u kterých není možné aplikovat jiné způsoby léčby (např. angioplastika).

Jaká jsou rizika bypassu?

Ačkoli je současná medicína na velmi vyspělé úrovni, komplikace nelze nikdy vyloučit. Rizika v případě bypassu srdce se odvíjí mj. od stupně postižení věnčitých cév nebo na celkovém stavu srdce. Kromě rizik, která jsou spjata s víceméně každým chirurgickým zákrokem (infekce, trombóza, embolie apod.), se při bypassu srdce můžeme setkat i s dalšími specifickými riziky.

Objevit se mohou například poruchy srdečního rytmu (tzv. arytmie). Při podobných komplikacích řeší lékaři problém zavedením kardiostimulátoru. K dalším rizikům patří i srdeční selhávání nebo poškození dalších orgánů (ledvin, jater apod.). Tato rizika jsou ovšem skutečně minimální.

Po bypassu srdce je důležitá rekonvalescence pacienta a jeho spolupráce s lékaři. Nezbytné je především odkašlávání hlenu, který se může nahromadit v plicích. Pooperační bolest je většinou tlumena utišujícími prostředky.Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář