Nemoci srdce

a srdeční vady

Echo srdce

Echo srdce, čili Echokardiografie, je v současné době již zcela běžné vyšetření srdce, jež náleží k základním vyšetřovacím metodám, co se diagnostiky srdce týká. Vyšetření dokáže odhalit celou řadu anatomických i funkčních odchylek od normy a dokáže tak diagnostikovat celou řadu srdečních chorob.

Vyšetření se provádí s pomocí ultrazvuku. Jde o zcela nebolestivé a nikterak náročné vyšetření. Časově vám zabere pouze chvilinku a po vás to bude vyžadovat maximálně potřebu vlastního ručníku pro utření naneseného gelu.
Echo srdce vás nikterak nezatěžuje, ba ani neohrožuje. Doplerovské ECHO srdce lékaři ukáže, jak rychle vaše krev srdcem protéká.

Princip vyšetření

Princip vyšetření není nikterak složitý. Jde vlastně o ultrazvukový přístroj, který vysílá lidským uchem neslyšitelné zvukové vlnění o frekvenci 2,5 – 10 MHZ. Zvukové vlny pronikají tělem do dané oblasti, kde se odráží a malá část odrážených zvukových vln se vrací zpět do sondy. Sonda slouží i jako přijímač zvukového vlnění. Informace o intenzitě vlnění a o době, která uplynula mezi vysíláním a zachycením ultrazvuku, vyhodnotí počítač zabudovaný v přístroji. Výsledek se pak ukáže na obrazovce.

Cíl vyšetření

Echo srdce se provádí proto, aby došlo k odhalení kde je srdce uloženo, jaký má tvar, strukturu, velikost, jaká je míra jeho prokrvení a jaká je jeho funkce.

Proč se provádí Echo srdce

Lékař nařídí provést Echo srdce při podezření vrozených vývojových vad, infekčních onemocnění chlopní, podezření na tekutinu v osrdečníku, na nádorové onemocnění, nedomykavost chlopní, špatnou funkci srdce, zánětlivé onemocnění srdce, zúžení chlopní, poruchy tlaku v srdci a dalších příčin. Echo srdce dokáže odhalit sraženiny v srdečních dutinách i srdeční selhávání.

Jícnové echo

Specifickým vyšetřením je jícnové echo, které poskytne mnohem podrobnější nález. Toto vyšetření je poněkud náročnější. Vyžaduje spolupráci pacienta. Několik hodin před vyšetřením nemocný nemůže nic jíst a pít. Princip vyšetření spočívá v lokálním umrtvení, kdy se pak do jícnu zavede tenká hadička obsahující na konci sondu. Tato sonda pak snímá srdce přes stěnu jícnu, čímž lékař získá mnohem přesnější a výrazně lepší nález pro diagnostiku infekční endokarditidy, pro detekci nitrosrdečních sraženin a zkratů. Vyšetření proběhne obvykle do pár minut.

Komplikace

Vyšetření je náročné pro obézní pacienty, kteří nejsou klasicky příliš dobře vyšetřitelní. Jícnové echo pak není zas až tak příjemné vyšetření, navíc vyžaduje několika hodinové hladovění, což někdo nemusí snášet zrovna nejlépe.

Faktem ale je, že ve své podstatě se jedná o rychlé, dobře dostupné a snadno proveditelné vyšetření, které velmi rychle dokáže odhalit celou řadu problémů, aniž by tělo jakkoli ohrožovala škodlivým rtg. zářením.Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář