Nemoci srdce

a srdeční vady

EKG křivka: Co prozradí?

EKG křivka (elektrokardiogram) patří k základním vyšetřením srdce. Pomocí křivky EKG je možné odhalit poruchy v srdeční činnosti. Jak měření EKG křivky probíhá? Co vše o našem srdci prozradí? Jaké jsou optimální hodnoty EKG?

Prostřednictvím EKG je snímána elektrická aktivita srdce. Biolelektrické pochody v srdce se zaznamenávají prostřednictví elektrod, které jsou přiloženy na povrchu těla. Výsledkem je elektrokardiogram neboli EKG křivka. Při měření EKG je důležité správné rozmístění elektrod, které snímají elektrickou aktivitu srdce. Měření EKG provádí specialista (kardiolog).

Naše srdce pracuje (stahuje se) na základě vzruchů, které se šíří srdeční svalovinou. Akční potenciál srdce vzniká tzv. spontánní depolarizací a jeho křivka je v EKG diagramu označena jako vlna P. Na elektrokardiogramu vyčteme i další údaje, např. tzv. izoelektrickou linii a celkový převod depolarizace ze síní na komory.

Výsledná EKG křivka

EKG křivka laikovi o jeho srdeční aktivitě příliš neprozradí. Lékař (kardiolog) ale z elektrokardiogramu vyčte o našem srdci hodně. Na EKG křivce jsou zachyceny pozitivní a negativní vlny, které mají oblý tvar, a kmity, jež mají ostré hroty. Vlny a kmity ukazují tzv. depolarizaci a depolarizaci, tedy změny elektrického potenciálu. Vln a kmitů je celkem pět a označují se písmeny PQRST.

Vyhodnocení EKG křivky

Křivku EKG by měl vyhodnotit lékař, který z ní vyčte několik zásadních údajů – zjistí mj. jaká je naše srdeční akce, jaký máme srdeční rytmus a srdeční frekvenci. Odchylky od těchto údajů mohou ukazovat k srdečním nemocem nebo srdečním vadám.

EKG křivka tak prozradí, zda má pacient například srdeční arytmii (porucha tvorby nebo vedení vzruchu). Elektrokardiogram je důležitý i při odhalování srdečního infarktu (mj. ukáže lokalizaci a stádium infarktu myokardu).Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář