Nemoci srdce

a srdeční vady

Krevní obraz – Hodnoty

Krevní obraz je podrobné vyšetření krve, které prozradí, zda je s naším tělem něco v nepořádku. Hodnoty získané z krevního obrazu se srovnávají s hodnotami typickými pro zdravého člověka. Co o nás krevní obraz prozradí? Jaké jsou optimální hodnoty?

Krev je životně důležitá tělní tekutina, která je tvořena bílými a červenými krvinkami a krevními destičkami. Obecně platí, že v případě nemoci stoupá počet bílých krvinek, které zjednodušeně řečeno zajišťují obranyschopnost organismu.

Co zjišťuje krevní obraz?

Odběr krve patří k základním lékařským vyšetřením. V laboratoři se zjišťují především tyto hodnoty krevního obrazu:

 • počet bílých krvinek
 • počet červených krvinek
 • procentuální zastoupení červených krvinek v celkovém množství krve
 • průměrná velikost červené krvinky
 • průměrná hmotnost hemoglobinu
 • počet krevních destiček
 • objem krevních destiček (MPV) – průměrná velikost krevní destičky

Hodnoty krevního obrazu

 • Snížená hladina bílých krvinek – bíle krvinky se tvoří v kostní dření. Snížení jejich hladiny ukazuje na poruchu obranyschopnosti organismu a organismus nenáchylnější k infekčním chorobám nebo rakovinovému bujení
 • Zvýšená hladina bílých krvinek – tělo zvyšuje tvorbu bílých krvinek v případě onemocnění. Rozlišujeme několik typů bílých krvinek – každý z těchto typů bojuje s určitými druhy onemocnění. Například počet eozinofilů stoupá při alergiích, monocyty se objevují při virových infekcích apod.
 • Snížená hladina červených krvinek – erytrocyty se v krvi starají o přenos kyslíku (prostřednictvím hemoglobinu). Snížení hladiny červených krvinek odkazuje na chudokrevnost (způsobena nedostatkem železa a vitamínu B12). Za menším počtem červených krvinek ale může stát i onemocnění ledvin, poškození kostní dřeně nebo těhotenství.
 • Zvýšená hladina červených krvinek – objevuje se zpravidla při srdečních nebo plicních onemocněních a počet červených krvinek stoupá také ve vyšších nadmořských výškách.


Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář