Nemoci srdce

a srdeční vady

Krevní skupina 0

Krevní skupiny vznikly na základě trvalých dědičných vlastností, jejichž podstatou je charakter antigenu uloženého na povrchu buněčné membrány červených krvinek. Druh krevní skupiny je celoživotně neměnný a individuální. Dva identičtí jedinci mohou být pouze jednovaječná dvojčata. Dědičnost krevních skupin je přitom daná strukturou DNA bílkoviny v chromozómech zděděných po rodičích. Nejznámějšími skupinami jsou 0, A, B a AB.

Krevní skupina 0

Krevní skupina 0 je odborníky označována za nejstarší krevní skupinu, která prý představuje krevní skupinu prototypu pravěkého lovce, válečníka. Lidé s touto krevní skupinou jsou podle všeho orientovaní na konzumaci masa.

V České republice má krevní skupinu O asi 30% populace. 0 se však hojně vyskytuje všude tam, kde se v minulosti pohybovalo původní keltské obyvatelstvo (kromě Česka tedy i v Irsku Walesu, Bretani a v západní části Španělska). Krevní skupinu 0 mělo také původní indiánské obyvatelstvo. Jde o nejžádanější a přitom i nejvzácnější krev. Právě tato krev je totiž jako jediná kompatibilní s jinými krevními skupinami. Přesněji řečeno, 0 smí jen nulu, jiné krevní skupiny však kromě té své mohou také i 0.

Lidé s krevní skupinou 0 jsou typičtí konzumenti masa, mají odolný trávicí systém, nadměrně aktivní imunitní systém, nesnáší adaptaci na novou stravu a změny prostředí, nejlépe na stres reagují ntenzivní fyzickou námahou a potřebují účinný metabolismus k udržení štíhlosti a energie. Lidé s krevní skupinou 0 často zlobí štítná žláza, negativně na ně vplývá přílišné množství lepku, nedostatek masa, důležitá je pro ně rovnováha mezi živočišnými bílkovinami a zeleninou a ovocem. Velmi často tyto lidé trápí alergie, vyšší krvácivost a sklon k zánětlivým onemocněním. Lidé s krevní skupinou 0 jsou vůbec nejméně ohroženi infarktem myokardu.

Není však nula, jako nula

Kromě krevní skupiny má totiž velký význam i tzv. Rh faktor. Oč se jedná? Jde o antigeny vyskytující se pouze na erytrocytech. Existuje jich celkem 40, ale nejdůležitější je antigen D, který určuje pozitivitu. Pokud se na erytrocytech tento antigen nevyskytuje, jedná se o Rh-.

Krevní skupina O+

Krevní skupina 0+ je kompatibilní krevní skupina s 0+ i 0-.

Krevní skupina 0-

0- je na tom paradoxně vůbec nejhůře ze všech. Lidé s touto krevní skupinou totiž mohou dostat krev pouze 0-, zatímco ji mohou darovat všem ostatním krevním skupinám.

Krevní skupina 0- a těhotenství s + Rh faktorem

Pakliže žena s krevní skupinou 0- je těhotná a plod je Rh+ mohou v průběhu druhého těhotenství vzniknout nečekané komplikace, a proto je zapotřebí aby v jejím průběhu došlo ke včasné profylaktické léčbě.
O krevních skupinách toho bylo napsáno mnoho, kupříkladu i to, že lidé s různými skupinami mají i jisté charakteristické povahové rysy a měli by proto dodržovat jistý způsob stravování. Tak např.

Povahové rysy krevní skupiny 0+

jsou:

bystří, jasnozřiví, ví, co chtějí, umí se soustředit, mají dobrý odhad společenských vztahů, umí šikovně jednat s nadřízenými, jsou cílevědomí, zdraví, velmi sexy, chladně uvažující a plánující, snadno se zamilují, jsou výřeční, mají svůj styl, jsou realisté, přemýšlí jednoduše, jsou dobrými sportovci, silnými vůdci, romantiky, nostalgiky, pozitivně myslícími, idealisty, úspěšnými podnikateli, důslednými v jednání s cizími lidmi, dobrými manželi, dbajícími na svou inage a také jsou skvělými herci.

Povahové rysy krevní skupiny 0-

jsou:
náruživí, dětinsští, sobečtí, lakomí, chamtiví, arogantní, přílišně škrobení, nespolehliví, extrémně žárliví, snaží se o dominantní postavení, neváží si názorů druhých, podlézají, v ničem nevidí perspektivu, příliš se soustředí na sebe, žízní po moci, mají sklon milovat nesprávnou osobu, dupají po těch, kterým nepřejí štěstí, závidí, žízní po moci, musí se odlišovat za každou cenu, mohou se jevit jako krutí a tvrdí, jsou příliš soutěživí a s lidmi nejednají stejně.
Mno, zda je tomu vskutku tak, si udělejte svůj názor sami.

Krevní skupinu 0 měli nebo mají kupříkladu Reagan, královna Alžběta II., Miachail Gorbačov, poslední ruský carevič a také třeba i Al Capone. Je rovněž zajímavé, že tuto krevní skupinu mají velmi často i gambleři.Štítky: , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář