Nemoci srdce

a srdeční vady

Mozková mrtvice: Jaké jsou příznaky?

Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda je způsobena ucpáním cévy zásobující mozek. Jde o vážný akutní stav, který se neobejde bez lékařského zásahu. Jaké jsou příznaky mozkové mrtvice? Co mrtvici zapříčiňuje? Jak mozkové příhodě předcházet?

Ischemická cévní mozková příhoda vzniká, pokud je zanesena některá mozková céva. Mozek se pak ocitá bez živin – zejména kyslíku, což se projevuje především omezením hybnosti určitých částí těla. Mozková mrtvice může mozek nenávratně poškodit. K ucpání cévy dochází na základě rozvoje aterosklerózy, která zpravidla vyústí v trombózu. Ucpání cévy může zapříčinit také embolie.

Příznaky mozkové mrtvice

  • Poruchy hybnosti určité části těla – například ruku máte bez citu, nemůžete ji ovládat, noha vás neposlouchá a máte problémy při chůzi. Porucha hybnosti se může projevit i ve tváři, kdy nemůžete například polykat
  • Problémy se zrakem – vidíte dvojitě nebo rozmazaně, popřípadě přestanete vidět
  • Problémy s mluvením – špatně artikulujete, obtížně se vyjadřujete
  • Závratě, slabost – motá se vám hlava, objevují se závratě při chůzi a bolesti hlavy

TEST: Jde o mozkovou mrtvici?

V případě, že na vašem blízkém pozorujete příznaky mozkové mrtvice, zavolejte lékařskou pomoc. Pokud si nejste jisti, zkuste následující jednoduchý test.

  • Poproste postiženého, aby zformuloval jednoduchou větu – pokud bude zadrhávat a komolit slova, jedná se pravděpodobně o mozkovou příhodu.
  • Poproste pacienta, aby se usmál nebo na vás vyplázl jazyk. Zpravidla toho není schopen nebo dochází k deformaci ústních koutků, které nejsou symetrické.
  • Další test se týká rukou – poproste nemocného, ať je natáhne před sebe a otočí je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka klesne rychleji. Pacienta také můžete poprosit, aby zvedl obě ruce najednou nebo uchopil či zvedl nějaký předmět. Sledujte, zda mu to bude dělat obtíže.


Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář