Nemoci srdce

a srdeční vady

Srdeční vadyDůležitost vlastního zdraví si většinou uvědomíme, až když je něco v nepořádku. K vážným zdravotním komplikacím mohou přispět také vrozené srdeční vady. Připravili jsme pro vás seznam těch nejčastějších včetně charakteristiky a výčtu příznaků.

Srdeční vady komplikují každodenní život a mohu být také životu nebezpečné, pokud nejsou včas rozpoznány a odstraněny. Některé z nich je možné odstranit v dětství a člověk pak může žít plnohodnotným životem.

Vrozené srdeční vady

  • Defekt septa síní – příznaky této srdeční vady jsou nenápadné. Pacient může pociťovat sníženou výkonnost. V dospělosti se může objevit zvětšení síní a poruchy srdečního rytmu.
  • Defekt septa komor – k příznakům této vrozené srdeční vady patří zejména zrychlené dýchání, pocení, nutnost přestávek při pití. Malý defekt se projevuje šelestem, zatímco větší může vést až k srdečnímu selhání.
  • Koarktace aorty – jde o vrozené zúžení aorty, které způsobuje pokles tlaku. Méně závažné vady tohoto typu lékaři odhalí až u starších dětí díky šelestu.
  • Aortální stenóza – neboli zúžení aorty komplikuje odtok krve z levé komory, což může v pozdějším věku vést až k náhlému úmrtí. K viditelným projevům patří pomalý a špatně hmatatelný puls. Lékař při poslechu slyší šelest nad aortou.
  • Arytmie – poruchy srdečního rytmu mohou být rovněž způsobené vrozenou srdeční vadou. Arytmie je porucha vzniku nebo šíření vzruchů. Arytmie se projevuje zejména dušností.

Získané srdeční vady

  • Mitrální stenóza – jde o zúžení tzv. mitrálního ústrojí. Projevuje se především únavou nebo dušností a kašlem při námaze.
  • Aortální regurgitace – projevuje se především únavou a dušností při námaze. Jde o vadu, která postihuje kořen aorty.
  • Stenóza plicnice – souvisí s některými vrozenými srdečními vadami. Při poslechu je slyšet šelest nad plicnicí.


Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář