Nemoci srdce

a srdeční vady

Převodní systém srdeční: Jak funguje?

Srdce je komplikovaný orgán, který je pro činnost organismu životně nezbytný. Důležitou úlohu v srdci hraje převodní srdeční systém. Jaké funkce v srdci zajišťuje? Z čeho se převodní systém srdeční skládá? Jaké jsou jeho poruchy?

Srdce bývá popisováno jako „pumpa“, která přečerpává krev a tu okysličenou rozhání prostřednictvím velkého (tělního) oběhu do těla. Funkci pumpy by srdce nemohlo plnit bez převodního systému srdečního.

Co je převodní systém srdeční?

Převodní systém srdeční tvoří speciální buňky s elektrickým nábojem na plazmatické membráně, které jsou schopné tvořit a rozvádět vzruchy. Právě vzruchy pak stojí za jednotlivými stahy srdce. Jinak řečeno, tyto buňky dávají srdci pokyn, aby se smrštilo.

Srdeční činnost je tak závislá na buňkách převodního systému srdečního. Vzruch vzniká v tzv. SA uzlu, který se nachází v pravé síni, a odtud se šíří dále.

Z čeho je tvořen převodní systém

Převodní systém srdeční se skládá z několika částí. V sinoatriálním uzlu (SA uzel) vznikají vzruchy, které se šíří dále. Atrioventrikulární (AV) uzel předává vzruch ze srdeční předsíně do komor. Na AV uzel navazuje tzv. Hisův svazek. K dalším složkám převodního systému srdečního patří Tawarova raménka (vystupují z Hisova svazku) a Purkyňova vlákna, která převádějí vzruch k buňkám srdečního svalu.

Arytmie – porucha převodního systému srdečního

Jestliže je systém tvorby a přenosu vzruchu v srdci narušen, objevuje se porucha srdečního rytmu, tzv. srdeční arytmie. Běžná srdeční frekvence je 50 až 90 tepů za minutu. Při arytmii může docházet jednak nepravidelnému tepu, jednak k jeho zrychlení nebo naopak zpomalení.

Při podezření na arytmii a poruchy převodního systému srdečního provede lékař jednoduché vyšetření EKG (elektrokardiogram), popřípadě další vyšetření, na jejichž základě určí vhodnou léčbu.Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář