Nemoci srdce

a srdeční vady

Rozbor krve

Rozbor krve patří k základním kamenům diagnostiky, a to nejen při odhalování nemocí srdce. V současnosti dokážeme z krve vyčíst na 250 položek. Řada z nich se odebírá v rámci zaměření na se na diagnostiku srdce.

Pro rozbor krve se odebírá krev z žil, tepen nebo kapilár. Vůbec nejčastěji se na rozbor odesílá žilní krev, méně často pak kapilární krev (z prstu, ušního lalůčku anebo patičky u novorozence). Cévní krev se odebírá pouze výjimečně, a to kvůli analýze krevních plynů.
Odběr krve se odebírá ideálně na lačno. V dnešní době obvykle převažuje odběr uzavřeným systémem, kdy je při něm chráněn pracovník i samotný materiál. Pracovník je chráněn před potenciálním rizikem nákazy některou z infekčních chorob (žloutenka, HIV a podobně) a odběry jsou chráněny před kontaminací zvenčí i rizikem rozbití. Zkumavky mají navíc již přímo uvnitř speciální látky, takže díky nim hrozí mnohem menší riziko, že by bylo nutné odběr opakovat, jelikož krev “udělala to, co neměla”.

Základní rozbor krve

K základním rozborům krve patří krevní obraz a biochemie. Tyto rozbory se pravidelně dělají i v rámci preventivního vyšetření. Další specifické rozbory krve se dělají podle toho, co chce lékař odhalit, potvrdit anebo naopak zamítnout.

Rozbor krve se zaměřením na srdce

V rámci podezření na nějaké potíže spojené se srdcem se provádí rozbor krve také i na CRP, CK, CK-MB, Homocystein, cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy, Fibrinogen, lipidy (lipáza), troponin, myoglobin, APO A1, APO B, urea a kreatin.

CRP

CRP, čili C-reaktivní protein, je velmi důležitou bílkovinou, která dokáže odhalit infekci již za 4 hodiny od nákazy. Ano, již v té době probíhá raná akutní reakce. V průběhu prvních dvou dnů od nákazy pak vzroste více než 100x. Její maximální koncentrace nastává v období 24 – 48 hodin. Fyziologická hodnota je nižší než 8mg/l. Rychle rostoucí a vysoké hodnoty nad 60 mg/l svědčí o bakteriální infekci. Hodnoty nad 10 – 40 mg/l  symbolizují virové onemocnění. Mírný vzestup CRP doprovází i infarkt myokardu. Všeobecně  je také dlouho lehce zvýšené CRP okolo 10 mg/l považováno za rizikové známky vzniku kardiovaskulárního onemocnění. CRP také symbolizuje i autoimunitní onemocnění.

Troponin

Troponin je marker, jenž se vyskytuje v kosterním svalstvu a v myokardu. Zvýšený troponin se objevuje u akutního infarktu myokardu. Zvyšuje se již  3 – 8 hodin po události. Svůj první vrchol zaznamená 12 – 18 hodin po poškození srdečního svalu.  Hladina pak klesá do 7 – 10 dnů.

CK

CK nebo také kreatinkináza, je cytoplazmatický enzym, který nám toho o srdci napoví. Známe 3 různé CK, CK-BB je mozkový enzym, CK-MB hovoří o myokardu a CK-MM je svalový enzym. CK-MB napoví něco o možnosti infarktu myokardu.

Homocystein

Homocystein je aminokyselina, která vzniká v normálním metabolismu každého savce. Normálně se odbourává na potřebnou aminokyselinu cystein pod vlivem vitamínů B (hlavně tedy B6, B12 a kyseliny listové). Nedostatek těchto vitamínů je typické pro vegetariány anebo se objevuje i u vzácné dědičné nemoci.Velmi vysoké hodnoty homocysteinu se objevují u nemocí krevního oběhu.

Myoglobin

Myoglobin, čili globulární protein je považován za vůbec nejcitlivější biochemický marker akutního infarktu myokardu, jenž dokáže jeho časný záchyt. Zvyšuje se však i při renální insuficienci, jakémkoliv poškození kosterního svalstva, delším zvracení a velké svalové zátěži. Pro potvrzení infarktu se obvykle odebírá i s dalšími kardio markery, čili CK, CK-MB.Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář