Nemoci srdce

a srdeční vady

akutní Infarkt myokardu