Nemoci srdce

a srdeční vady

nepravidelný srdeční tep