Nemoci srdce

a srdeční vady

Špatná srážlivost krve

Srážení krve, nebo také hemokoagulace, je soubor enzymatických reakcí, jejichž výsledkem se krev přemění v nepropustný povrch. Její velmi důležitou rolí je zástava nežádoucího krvácení. Princip zástavy krvácení spočívá v tom, že se nejprve vytvoří fibrinová síť, do níž se zachytávají červené krvinky a krevní destičky. Tímto procesem pak vzniká trombus, čili krevní sraženina, která ucpe poškozenou stěnu cévy, čímž zamezí krvácení. Takovýto proces je žádoucí, nežádoucí však je, pokud k němu dochází i tam, kde není potřeba.

Někdy se však krev nesráží tak, jak má, špatné srážení krve je všeobecně označováno za poruchy srážlivosti krve.

Poruchy srážlivosti krve

Nejznámější poruchou srážlivosti krve je hemofilie, kterou trpěl kupříkladu i syn ruského cara Mikuláše II. Ano, hemofilie je sice nejznámější poruchou srážlivosti krve, ale není to jediná porucha, která se srážlivosti krve dotýká. Poruchy srážlivosti krve se týkají nedostatku krevních destiček, nemocí koagulačních faktorů, nedostatku vitamínu K i při některých polékových stavech. Za krvácivé stavy mohou být však i cévní příčiny tzv. trombocytopenická purpura (porucha krevních destiček). Zvláštním stavem je i tzv. diseminovaná intravaskulární koagulace, k níž dochází v průběhu akutních procesů s dramatickým průběhem (popáleniny, šok, těžké infekce, hadí uštknutí, jako komplikace po porodu a podobně). Tento stav vyvolá celou posloupnost dějů, při nichž nejprve dochází k nadměrnému srážení krve a následkem toho pak dochází k ucpávání cév v různých orgánech v těle. Po vyčerpání koagulačních faktorů začne člověk poněkud paradoxně naopak zase masivně krvácet.

Příčina špatného srážení krve

Za špatným srážením krve se může skrývat nedostatek vitamínu K, porucha vstřebávání živin, celiakie, nedostatečná tvorba žluči, porucha funkce jater, genetická predispozice, předávkování léky na srážlivost krve, užívání opiodů, velmi častá konzumace česneku, kurkumy, lapacha, lékořice a srdečníku. Za stávajícím stavem může být i leukémie, užívání cytostatika a imunosupresiva. Vrozenou příčinou špatného srážení krve je i Von Willebrandova Choroba.

Projevy špatné srážlivosti krve

Typickými projevy poruch srážlivosti krve jsou drobné modřinky pod kůží, krvácení z nosu a dásní. V těchto případech je viníkem problém týkající se krevních destiček nebo cév. Nemocní si rovněž stěžují i na prodloužené krvácení po odběru krve. Méně obvyklé, o to však děsivější je, když nemocný bez zjevné příčiny začne krvácet do spojivek, trávícího traktu a jiných orgánů. Ke krvácení přitom může dojít nejen spontánně, ale také třeba i v rámci operace. Porucha srážecích faktorů se obvykle projevuje krvácením do hlubokých tkání (podkoží, kloubů a svalů). Velmi nepříjemné u tohoto stavu je to, že ke krvácení dochází samo od sebe a náhle. Součástí takového projevu je i bolest, mravenčení a stížená hybnost. V případě krvácení do vnitřních orgánů se obvykle jedná o krvácení do trávícího traktu, ledvin a močového měchýře.

Léčba

V případě hemofilie je zapotřebí v případě krvácení vyhledat velmi urychleně lékařskou pomoc. V jiných případech je pro efektivní léčbu nezbytné nejprve stanovit správnou diagnózu. K jejímu stanovení je nutná anamnéza a důsledné celkové vyšetření. Lékař se zajímá o klouby, svaly, velikost sleziny a jater. Dále jsou velmi důležité i laboratorní testy, včetně těch na srážlivost krve.

V případě velké krvácivosti je vhodné aplikovat krevní převody krevních destiček. U některých stavů mohou pomoci kortikosteroidy. Tam, kde je viníkem hemofilie je nejlepší léčbou hemofilie. U krvácení do kloubů a svalů je vhodné pomoci si gelovými obklady, ledováním a následnou rehabilitací.Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář