Nemoci srdce

a srdeční vady

Vyšetření srdce

Základním předpokladem správné léčby je diagnostika. V případě podezření onemocnění srdce (a nejen tehdy i v rámci vyloučení jeho onemocnění), se provádí vyšetření srdce. Víte však, co všechno se pod tímto pojmem skrývá?

Základní vyšetření srdce

K základům vyšetření patří vytvoření anamnézy a také pak objektivní prohlídka nemocného, který si všímá tvaru hrudníku (zda není kyfoskolióza, nálevkovitý hrudník a podobně). Lékař si všímá i pooperačních jizev a dalších viditelných abnormalit v oblasti hrudníku. Pohledem si odborník může všimnout zda je nemocný cyanotický (namodralý), jestli nemá na tvářích temné červené skvrny, obličej v odstínu bílé kávy, jakou má náplň krčních žil, všimne si i otoků, tvaru a zbarvení nehtů, tvarů prstů a mnoha dalšího.
V dalším kroku si lékař na nemocného sáhne. V rámci vyšetření srdce si všímá oblasti srdce, kterou důkladně proklepe, a také “prohmátne”. V další fázi si lékař bere do ruky fonendoskop a poslechne si srdce, jeho zvuk, rytmus, šelesty atd.

Laboratorní vyšetření zaměřené na srdce

V dalším kroku se odebírá krev, kdy se vyšetřuje celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, glykémie, insulin, fibrinogen, homocystein, CRP, vitamin D, TAG (triglyceridy), estradiol u mužů, APO A1, APO B, D-dimery, Troponin, myoglobin, CK, CK-MB, AST, cTnT (rychlá diagnostika infarktu).

RTG srdce a plic

Snímek hrudníku patří vůbec k těm nejčastějším a vlastně i k nejstarším vyšetření. A dodnes patří k základním vyšetřovacím metodám nejen v rámci vyšetření srdce. RTG srdce dokáže odhalit zvětšené srdce, výpotek srdce, nádor srdce, městnání, zánět, poranění a odhalí i přítomnost cizího tělesa.

EKG

K základním vyšetřením v dnešní době patří i elektrokardiografie. Jde o rychlé a nekomplikované vyšetření, které rozhodně nebolí. Pacient si u toho lehne na záda a sestřička jej pomocí “žabek” a klipsů napojí na přístroj, který vytvoří záznam. Na záznamu lékař vyčte celou řadu informací, z nichž je možné odhalit celá řada chorob, včetně fibrilace síní, komor, arytmií i infarktu myokardu (a ještě i spousta dalšího).

ECHO srdce

ECHO srdce dnes patří také k základním vyšetřovacím metodám. Jde vlastně o speciální ultrazvuk srdce, který toho v dnešní době už mnoho dokáže.
K dalším vyšetření srdce pak patří měření krevního tlaku, index kotníkových tlaků, test na nakloněné rovině, zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému, funkční vyšetření kardiorespiračního systému, Holtrovo vyšetření krevního tlaku anebo srdeční křivky a také i CTA koronárních tepen.

Test na nakloněné rovině

Tento test probíhá na základě jednoduchého fyzického principu s užitím speciálního stolu s opěrkou pod nohy, na níž testovaný stojí. V průběhu testu je dotyčný naklápěn a monitorován. Nejprve leží vodorovně, za 10 minut se změří tlak a tep, natočí se EKG. Pak se nemocný dá do svislé polohy a provede se masáž krčních tepen, při níž se zjistí, zda příčinou bezvědomí není zvýšená dráždivost tělísek regulující krevní tlak. Pak je nemocný sklopen do úhlu 60 stupňů, což působí dráždivě na celou řadu mechanismů. Zde zůstane nemocný 45 minut, přičemž se co 5 minut měří tlak, pulz a dělá EKG záznam, po skončení 10 minut ještě leží. Pokud během testu dojde k výpadku vědomí, test končí. Pokud k ničemu nedojde, provádí se ještě druhý provokativní test s užitím Nitroglycerinu. Test probíhá jen 20 minut. Test odhalí nejen kardiovaskulární problémy, ale i potíže s nervy, regulací krve apod. Příčinou problémů může být snížení přívodu kyslíku do mozku, z důvodu poklesu tlaku, poklesu pulzu i kombinací obou.

Invazivní vyšetření srdce

Pokud neinvazivní vyšetření srdce nestačí, je na řadě, aby se přistoupilo k trochu drsnějším metodám. K těmto vyšetřením patří biopsie, srdeční katetrizace, hemodynamické měření, invazivní monitorování tlaku krve a mnoho dalšího.Štítky: , , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář